Είναι έτοιμο το παιδί μου για τη Α Δημοτκού

Posted by Despoina Katsoula 21/05/2017 0 Comment(s) Με τη ματιά της Εργοθεραπεύτριας,

Οι περισότεροι γονείς αναρωτιόμαστε πως το παιδί μας θα τα πάει στη Πρώτη Δημοτικού, αν θα ανταπεξέλθει, αν θα κατανοεί και αν θα περναει καλά κατά επέκταση. Γιατί η μάθηση πρέπει να είναι διασκέδαση.

Η πρώτη Δημοτικου έχει αλλάξει ριζικά, τα παιδιά καλούνται να αντιληφθούν τον μηχανισμό της ανάγνωσης πολύ νωρις. Μόνο τη πρώτη βδομάδα φο΄θτητσης τα παιδιά κάνουν προγραφικές ασκήσεις και μετά γρήγοα παιρνούν στα γράμματα και στην ανάγνωση συλλαβών. Το Νηπιαγωγείο προετοιμάζει πια καλύτερα τα παιδιά για τη Πρώτη Δημοτικού αλλά και πάλι οι απαιτήσεις είναι πολλές.

Παρακάτω θα αναφερθουν επιγραμματικά μερικά αναπτυξιακά ορόσημα τα οποία καλείται ενα παιδί να έχει κατακτήσει έτσι ώστε να μπορεί με ευολία να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις

Ένα παιδί για να φοιτήσει στη πρώτη δημοτικού θα πρέπει να έχει κατακτήσει τους παρακάτω τομείς.:

 • Έχει καλή αδρή κίνηση(η κινητική ανάπτυξη είναι βασικός τομέας ανάπτυξης του παιδιού και επηρεάζει άμεσα και τους άλλους τομείς. Το παιδί μέσα από την κίνηση εξερευνά το περιβάλλον του και αναπτύσσει αντιληπτικές και γνωστικές δεξιότητες. Η κινητικότητα διακρίνεται σε αδρή: αναφέρεται σε συνολικές κινήσεις μερών του σώματος και στη λεπτή: αναφέρεται σε κινήσεις των δακτύλών του χεριού καθώς και των μυών της στοματικής και της περιστοματικής περιοχής.)
 • έχει καλή λεπτή κίνηση
 • έχει αποκτήσει εικόνα σώματος(το παιδί για να μπορέσει να συντονίσει τις κινήσεις του πρέπει να αποκτήσει εικόνα σώματος και να γνωρίσει το σχήμα σώματος)
 • κάνει διάκριση των δυο πλευρών σώματος(το παιδί πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι έχει δυο πλευρές πανομοιότυπες, όπου η μια στη συνέχεια εξελίσσεται ως επικρατέστερη, αυτή η διάκριση και η επικράτηση της κυρίαρχης πλευράς είναι σημαντικές για την απόκτηση προσανατολισμού στο χώρο και την εκμάθηση γραφής και ανάγνωσης)
 • έχει αποκτήσει προτίμηση χεριού
 • αναγνωρίζει μεγέθη
 • αναγνωρίζει τη σταθερότητα σχήματος;- μεγέθους
 • έχει προσανατολισμό στο χώρο και στο χρόνο(συνειδητοποιεί τη σχέση του σώματός του με τα άλλα αντικείμενα και στη συνέχεια τις σχέσεις χώρου ανάμεσα στα αντικείμενα, όταν έχει δυσκολίες προσανατολισμού αντιστρέφει γράμματα και έχει δυσκολίες στη γραφή και την ανάγνωση. )
 • έχει αντίληψη σχέσεων χώρου
 • αναγνωρίζει ομοιότητες και διαφορές
 • κάνει οπτική διάκριση εικόνας – φόντου
 • έχει οπτική ακολουθία
 • έχει προσοχή και συγκέντρωση
 • έχει οπτική μνήμη
 • έχει οπτικοκινητικό συντονισμό( σημαντική προϋπόθεση για την εκμάθηση γραφής και ανάγνωσης. βασίζεται στην ανάπτυξη κινητικού σχεδιασμού και κινητικής ακρίβειας, επηρεάζει την εκμάθηση της γραφής και βελτιώνεται με τις Προγραφικές ασκήσεις)
 • κάνει ακουστική διάκριση
 • έχει ακουστική μνήμη
 • κατανοεί βασικές έννοιες
 • κατανοεί οδηγίες
 • κάνει συλλογισμούς
 • έχει κατακτήσει έννοια αριθμού
 • εκφράζεται προφορικά
 • έχει αυτοπεποίθηση και αυτοέλεγχο
 • έχει κίνητρο για μάθηση
 • μπορεί να λειτουργήσει σε ομάδα
 • δημιουργεί διαπροσωπικές σχέσεις με συνομηλίκους
 • υπακούει σε πρόσωπα εξουσίας.

 

Φυσικά θα πρέπει να αναφέρω οτι αυτός είναι ενας γενικός μπούσουλας και δε μιλάει εξατομικευμένα για το κάθε παιδί, οπότε δεν είναι ενας πίνακας όπου ο κάθε γονιός πρέπει να βάλει δίπλα ενα τσέκ! Είναι καλή πηγή πληροφόρησης όμως για ενα γονιό ο οπόιος έχει κάποια ανησυχία για το παιδί του, να το διαβάσει και να προσέξει στο παιδί  κάποια τυχόν μιρκή δυσκολία. Καλύτερα νωρίς παρά να τη συνατήσει αργότερα στο σχολείο.

 

Leave a Comment